// درباره مسجد کبود تبریز چه میدانید | خدمات مسافرتی آشاسیر پارس(گروه تورهای نوین)

مسجد کبود تبریز را از نو بشناسید

اگر علاقه مند هستید که در مورد ارگ تبریز بیشتتر اطلاعات بدست بیاورید با  ما همراه شوید، در سده 8 و 9 هجری شمسی بود که خاندانی به نام قراقویونلو ها که از تبار ترکمنان بودند درنواحی از ایران به قدرت رسیدند و به تبلیغ  مذهب تشیع پرداختند  و شهر تبریز را که از شهر های آبادان و منسجم ایران بود به عنوان پایتخت انتخاب کردند و شروع به ساخت بنا های گوناگون و بعضا منحصر به فرد نمودند.

مسجد کبود تبریز - تبریز- آشا سیر

یکی از درخشان ترین این بنا ها که بیش از 500 سال قدمت دارد و به مانند فیروزه ای بر دل شهر تبریز خود نمایی می کند مسجد کبود است که در میانه سده 9 هجری و بر طبق اسناد مندرج بر سر در آن در سال 845 و به امر صالحه دختر مورد علاقه جهانشاه و برای بزرگداشت یاد پدر (ابومظفر جهانشاه) و محلی برای آرامگاه ایشان پایه گذاری کرد.

در باره ارگ تبریز چقدر می دانید

مسجد کبود تبریز - تبریز- آشا سیر

مسجد کبود تبریز یکی از نفایس معماری ایرانی است که با وجود اهمیت بی بدیل این بنا در منظومۀ میراث معماری ایرانی، ابهاماتی دربارۀ آن وجود دارد، مسجد کبود که شاید بتوان آن را پس از مسجد جامع اصفهان به عنوان دومین بنای بسیار عالی ایرانی اسلامی معرفی کرد دارای سبک و معماری فوق العاده ای است برای هر بیننده خوش ذوقی تماشای منقس می شود.

 پلان و معماری مسجد کبود تبریز

مسجد کبود تبریز - تبریز- آشا سیر

زیبایی های معمارانۀ این مسجد چنان جالب و جذاب است که اینک نیز پس از گذشت قر نها و صدماتی که بر کلیت ساختاری آن وارد آمده است، هر انسان صاح بذوقی را متحیر و مبهوت می سازد. مورخان و جهانگردان مختلفی که در طول تاریخ، از این مسجد  چه قبل از ویرانی و چه پس از آن  دیدن کرده اند، در وصف آن و تزئیناتش سخ نها بسیار گفت هاند.

مجموعۀ مظفریه مسجد کبود در اصل،عضوی از یک مجموعۀ معماری بزرگتر به نام بود از مسجد و خانقاه و صحن و کتابخانه و جز آن که اکنون از آن همه، تنها ویران ههای مسجدی به نام مسجد کبود بازمانده است.

مسجد کبود تبریز - تبریز- آشا سیر

مسجد کبود در مقایسه با دیگر مساجد مشهور ایرانی، فاقد میانسراست. برای درک این سخن برای نمونه، می توان مسجد کبود را با مسجد گوهرشاد مشهد که هر دو در یک دوره ساخته شده اند، مقایسه کرد. راهکار انتخابی معمار سازندۀ مسجد کبود، سازگاری مطلوبی با وضعیت اقلیمی شهر تبریز اقلیم سردِ کوهستانی به وجود آورده است،به نحو یکه تمام بخش های این مسجد می توانستند در فصول مختلف سال، به ایفای نقش عملکردی خود بپردازند. از نظر ترکیب حجمی، شاکلۀ کلی این بنا حاصل اجتماع دو گنبدخانه است که یکی بزر گتر و در نقش مسجد و دومی کوچ کتر و در نقش مقبره می باشد. تنها دسترسی به اندرون این دو گنبدخانه، از طریق ایوان ورودیِ آن است که در جانب شمالی تعبیه شده است. ایوان ورودی مذکور، در میانۀ نمای شمالی قرار گرفته که توسط چند پله از سطح معبر ارتفاع م یگیرد. دو منارۀ این مسجد در دو سوی ایوان ورودی و با فاصل های نسبتاً زیاد از آن، در گوش ههای بنا مستقر شده اند.

ظرافت ها و تزینات  مسجد کبود

ویژگی ممتاز این بنا، کیفیت و نوع کاش یکاری فضای داخلی و خارجی آن است، غالب پژوهشگران تاریخ معماری اسلامی را عقیده بر این است که کاشی کاری مسجد کبود تبریز چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمّی و نیز در ترکیب کاشی  آجر نشانگر پیشرفت هترین مرتبۀ مهندسی سرامیک در ایران کهن است، همچنین کاشی کار یهای مسجد کبود با کیفیت بسیار مطبوع و خیر هکنند های اجرا شده است.

بنای مسجد کبود، از نظر فرم، به برخی آثار معماری عثمانی به خصوص مساجد شهر بورسه در قرن نهم هجری  شباهت هایی دارد. با این حال، نکتۀ مهمی که وجود دارد، آن است که بنای مسجد کبود از نظر ساختاری، تماماً بر پایۀ اسلوب مهندسی ایرانی پایه گذاری شده است.

مرمت و بازسازی

مسجد کبود تبریز - تبریز- آشا سیر

با توجه به پیشینه کهن و چند سد ساله این سازه جای تعجب نیست که قسمت هایی از این مسجد بر اثر اتفاقات مختلف، طبیعی و غیر طبیعی  تخریب شده باشد اما در سال 1318 و با توجه ویژه سازمان های مرتبطه آقای رضا معماران که یکی از بهترین معماران ایران بود ماموریت بازسازی و مرمت آن را پذیرفت و تا سال 1355 نیز این کار ادامه پیدا کرد که تا کنون نیز با سرعت نه چندان زیادی ادامه دارد.

آدرس مسجد کبود تبریز

شما برای بازدید نمودن این محل بدیع باید پس از ورود به شهر تبریز در مسیر خیابان امام خمینی، حرکت کرده و بعد از رسیدن به  روبروی کوچه صدر، جنب پارک خاقانی توقف کرده و به دیدن این سازه اعجاب بر انگیز بروید.

Call Now Button