آنچه از برج گنبد کاووس نمیدانید

برج گنبد کاووس-آشاسیر

معماری ایرانی از عناصر مختلفی تشکیل شده است که تعدادی از  آنها را از دیگر فرهنگ و تمدن ها اقتباض نموده است و مواردی هم به هنر جهان افزوده است که از آن میان میتوان از گنبد، ایوان، قرینه سازی در معماری اسلامی نام برد اما یکی از جالب ترین بنا ها که در نقاط مختلف ایران نیز بسیار دیده می شده است و امروزه بقایای آن در اکناف ایران باقی می باشد.

تاریخچه گنبد کاووس

در استان گلستان در سده های اولیه ورود اسلام به ایران خاندانی حاکم بودند  که به آن آل زیار می گفتد این خاندان که از نخستین گروه های شیعی مذهب ایران بودند در دربار خود را به محل برای دوست داران علم و ادب تبدیل نموده بودند.

برج گنبد کاووس-آشاسیر

یکی از افراد این خاندان که در سده 4 هجری به قدرت رسد قابوس بن وشمگیر بود که در منطقه دیلمان سکنی داشت که جزء معددود حکام بامعلومات و دانش ایران زمین محسوب می گردد و با مشاهیری چون ابوعلی سینا نیز در ارتباط بود.در این محل شمس‌المعالی که شهرت کاووس پور وشمگیر فرزند زیار دیلمی آرمیده است.

معماری و ارتفاع برج گنبد قابوس

این برج که در شهرستانی با همین نام قرار دارد از مضامین مذهبی اسلامی الهام گرفته است که در ساخت آن مورد استفاده قرار گرفته شده است مانند عدد 72 که ارتفاع این برج را با توجه به آن ساخته اند.برج گنبد کاووس که از جنس آجر و سنک ساروج می باشد به عنوان بلندترین برج خشتی جهان نیز شناخته می شود که ارتفاعیش بالغ بر بیش از 15 متر می باشد.

برج گنبد کاووس-آشاسیر

برای تزیین این برج که نمونه برتری از سازه های اسلامی در جهان است از نام خداوند و بانی این مکان استفاده شده است و عبارات

سم‌الله الرحمن الرحیم، الامیر شمس‌المعالی، سنة سبع و تسعین در آن هویدا است.

دلیل ساخت

به احتمال زیاد هدف از ساخت چنین بنای با شکوه و سترگی به رخ کشیدن و نمایش دادن مجد و قدرت  خاندان زیاری بوده است که بعد ها نیز با دفن پادشاهان این خانواده به محل ارزشمندی برای آنها و تاریخ نگاران بعدی تبدیل گردید.البته محتمل است با توجه به کارآیی این گونه بنا که  بیشتر با هدف راهنمایی مسافران ساخته می شده اند برج گنبد نیز به این منظور ایجاد شده باشد.

دانستنی ها در باره برج گنبد کاووس

یکی از نکات جذاب و سوال بر انگیز برای گردشگران نام وشمگیر می باشد که از و وشم گرفته شده است معنای این واژه بلدرچین میباشد  پس با توجه به این وشمگیر به معنای شکارچی بلدرچین است، و با توجه به این که این پرنده کوچک در این خطه فراوان بوده است لقب بسیاری از پادشاهان این سلسله  از آن گرفته شده است.

ترجمه متن عربی حک شده بر روی دیواره برج بدین معنی است بنام خداوند بخشنده ی مهربان این است کاخی بلند برای امیر شمس المعالی فرمانروا پسر فرمانروا قابوس پسر وشمگیر در زندگانی‌اش امر کرد به ساخت آن در سال سیصد و نود و هفت هجری قمری و سال سیصد و هفتاد و پنج هجری شمسی  البته ترجمه های متفاوت تری ازین متن نیز وجود دارد.

درسال 2012 بود که خبر ثبت این سازه درلیست سازمان یونسکو موجی از خوشحالی را درمیان اهالی شهر گنبد کاووس که به آن گنبد قابوس نیز گفته می شود ایجاد نمود.

آدرس برج گنبد کاووس

آدرس: گلستان، گنبد کاووس، سه کیلومتری شهر قدیم جرجان

Call Now Button