88767090 | 0939 147 0167
آنچه از کویر مصر نمیدانید

آنچه از کویر مصر نمیدانید

وجه تسمیه روستای مصر بنیانگذار روستا فردی به نام یوسف بوده (حدود ۱۵۰ سال قبل) که به شبانی و چراندن گوسفندان می پرداخته است. نام پیشین روستا، به نام بنیانگذار آن، مزرعه ی یوسف بوده و بعدها به سبب وجود چاهی عمیق در حدود ۲۵ کیلومتری مصر که آب روستا را تامین می کند، به...
همه چیز در مورد کویر مصر

همه چیز در مورد کویر مصر

کویر مصر مصر نام روستایی توریستی در شهرستان خور و بیابانک میباشد که در استان اصفهان و در مرکز ایران قرار گرفته است. پیشینه روستای مصر نام‌های پیشین این روستا عبارتند از چاه دراز، کلاته یوسف، مزرعه یوسف که از دلایل این نام گذاری های متعدد میتوان به این دلایل اشاره کرد...