0939 147 0167 - 88767090
آنچه باید از بندرعباس بدانید

آنچه باید از بندرعباس بدانید

موقعیت جغرافیایی بندرعباس در مرکز استان هرمزگان در جنوب ایران قرار دارد و دارای بنادر متعدد میباشد، قشم به عنوان نزدیکترین شهر به بندرعباس شناخته میشود. آب و هوا شرایط اقلیمی بندر عباس مانند دیگر استان های جنوبی ایران گرم و مرطوب و بارش های کم و مناسب برای سفر در ایام...