// اطلاعات فرهنگ جهانی | آشا سیر پارس _ تور های نوین _ مجری 30 استان ایران
گردشگری فرهنگی

گردشگری فرهنگی

پیشینه زماني كه هرودوت، ۲۷۰۰ سال پيش به اهرام ثلاثه خيره شد، يك گردشگر فرهنگي بود. تفاسيري كه با توجه به يادگاري هاي روي بنا وجود دسته ي راهنمايان ارائه مي دهد نشان مي دهد كه چقدر از اولين گردشگري كه از بنا بازديد كرده بود و تلاش مي كرد شناختي نسبت به سازندگان آن...