88767090 | 0939 147 0167
ده غذای خوشمزه ترکیه را بشناسید

ده غذای خوشمزه ترکیه را بشناسید

طراوت و سادگی دو عنصر اصلی در غذاهای ترکیه هستند. در خوراکی‌های مردم ترکیه، سبزیجات تازه و مواد خوشمزه همراه گوشت نرم و چاشنی‌دار به چشم می‌خورد. یکی از معروف‌ترین غذاهایی که ترکیه با آن شهرت یافته است، دونرکباب (donar kebab) است که طعم بسیار خوبی دارد. البته اغلب...
گردشگری غذایی

گردشگری غذایی

غذا زبان مشترک جهان غذا موجب پیوند صمیمی میان تاریخ و فرهنگ مردم جامعه میزبان با گردشگران می شود، گردشگری فرآیندی پیچیده از تصمیم گیری فرد تا عناصر تأثیرگذار بر آن از قبیل: شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع میزبان، شرایط منطقه ای و بسیاری از مؤلفه های دیگر...