88767090 | 0939 147 0167
از یونسکو بیشتر بدانید

از یونسکو بیشتر بدانید

پیشگفتار سازمان میراث فرهنگی یکی از قسمت های زیر مجموعه سازمان ملل می باشد که از بخش های گوناگون تشکیل شده است که با هدف دوستی و ایجاد روابط مناسب و راحت تر بین کشورهای گوناگون با اهداف بشر دوستانه به فعالیت می پردازد، یکی ازمهمترین و شاید بتوان گفت اصلی ترین هدف این...
آموزش سفر به کوهستان

آموزش سفر به کوهستان

آماده کردن لوازم و وسایل مورد نیاز برای سفر به کوه با دیگر سفر ها دارای تفاوت ها و شباهت هایی است، مثلا باید از یکی دو روز پیش از حرکت از شرایط جوی و مسیر مورد نظر برای رسیدن به قله آگاهی داشته باشید. داشتن یک دست لباس اضافه همراه خود لازم است که اگر شرایط آب و هوا...