88767090 | 0939 147 0167
تور ویژه یک روزه برف بازی و اسکی آبعلی

تور ویژه یک روزه برف بازی و اسکی آبعلی

هیجانی وصف ناپذیر در تور ۱ روزه برف بازی و اسکی آبعلی اوج هیجان برف بازی، تلکابین، جشنواره ساخت آدم برفی ویژه کودکان و بزرگسالان از گروه تورهای نوین مجری اصلی تورهای گروهی با خدمات جدید و نرخی ارزان به ارزش ۵۹۰۰۰ تومان با ما جمعه ای متفاوت و بیاد ماندنی را تجربه کنید...